El dolor durant la lactància és un símptoma que ens indica que alguna cosa ha de millorar. 

En determinades circumstàncies es recomana realitzar un cultiu de llet per a determinar una possible infecció de la glàndula mamària i poder-la tractar així de manera adequada.

A NUA clinic t'oferim la possibilitat de realitzar un cultiu de llet materna sota els més estrictes criteris científics. El cultiu de llet materna ha de fer-se seguint unes pautes molt marcades, per a poder buscar correctament els patògens habituals i característics en les infeccions de mama.